ประเภท :

ฟังค์ชั่น :

ข้อมูลอ้างอิง The New York Times – Science Illustration Find New Beers to Drink with Data Visualization

ตัวอย่างการใช้งาน