ประเภท :

ฟังค์ชั่น :

ข้อมูลอ้างอิง Better Pitch Now – E-learning Course Deviation Charting Actual to Target Values SAP Fiori Design – Chart Deviation

ตัวอย่างการใช้งาน