ประเภท :

ฟังค์ชั่น :

ข้อมูลอ้างอิง Material Design Charts and Data Visualization Patterns – Medium Population Breakdown of Singapore – Reddit Singapore

ตัวอย่างการใช้งาน