ประเภท :

ฟังค์ชั่น :

ข้อมูลอ้างอิง SWDchallenge: Slopegraph – Storytelling with Data

ตัวอย่างการใช้งาน