ประเภท :

ฟังค์ชั่น :

ข้อมูลอ้างอิง Plugging in Equitably – McKinsey & Company Better Pitch Now Blocks Quiz and Minimalist Block Characters Answers – Medium

ตัวอย่างการใช้งาน