ประเภท :

ฟังค์ชั่น :

ข้อมูลอ้างอิง Stata Graphs: Waffle Charts – The Stata Guide Waffle Charts in Tableau – Learning Tableau Blog

ตัวอย่างการใช้งาน